×
Скокни до содржината

Изјава за пристапност за Scenic Labs и MediaLight Bias Lighting

Ова е изјава за пристапност од Scenic Labs, LLC.

Статус на сообразност

на Упатства за пристапност до веб-содржина (WCAG) ги дефинира барањата за дизајнерите и програмерите за подобрување на пристапноста за лицата со посебни потреби. Тој дефинира три нивоа на усогласеност: Ниво А, Ниво АА и Ниво ААА. Осветлување на пристрасност на MediaLight is делумно усогласен со WCAG 2.1 ниво АА. Делумно усогласен значи дека некои делови од содржината не се целосно во согласност со стандардот за пристапност.

Повратна информација

Ги поздравуваме вашите повратни информации за пристапноста на Осветлување на пристрасност на MediaLight. Ве молиме известете нè ако наидете на бариери за пристапност Осветлување на пристрасност на MediaLight: